Gemensamma Tilläggsregler vid SM/JSM/VRM 2013

Gemensamma tilläggsregler för Enduro SM 2013.

Startavgift.
Startavgiften vid alla deltävlingar skall vara enligt följande:
Vid 1 dagarstävling:
SM/JSM/VRM 500:-
Övriga deltagande klasser 350:-

Vid 2 dagarstävling:
SM/JSM/VRM 800:-
Övriga deltagande klasser 500:-
Del av startavgift återbetalas ej om man av någon anledning inte kan starta dag 2.

Hela startavgiften erläggs vid anmälan till tävlingen.

Efteranmälningsavgiften vid för sent inkommen anmälan
är 500:- för SM/JSM/VRM samt 200:- för övriga klasser.
Kom ihåg att anmälan räknas som godkänd det datum startavgiften registreras på Svemo TA.

Om startavgift ej erlagts vid anmälningstiden utgång är ej garanterad startid enligt seedningslista.

Vid återbud återbetalas startavgiften minus 100:-. Om återbud ej lämnats vid start av tävlingen sker ingen återbetalning.
Återbud lämnas via Svemo TA.

Anmälan
Anmälan till tävling görs på Svemo TA, länk direkt till anmälan publiceras på www.endurosm.se. 

Körtid
Körtiden är lika lång för SM och JSM
För VRM och Ladies Cup bör körtiden vara ca 2/3 av SM/JSM.

Seedning
Startordning enligt Enduroreglementet.

Priser/Maskinersättning/Prisutdelning.
Priser delas ut endast till 1,an, 2,an och 3,an i respektive klass, ev. kan pris även delas ut till totalsegraren.
Prisutdelningen genomförs snarast efter att ”topp tre är fastställt”.
Detta innebär att prisutdelning genomförs före protesttidens utgång, slutgiltig resultatlista anslås efter protesttidens utgång.
Om ev. protest påverkar topp 3 kommer priserna omfördelas i efterhand.
Detta förfarande är ett sätt att kunna hålla prisutdelning innan publik och media har hunnit åka hem.

Maskinersättning utdelas EJ.

Ljud/Ljudmätning
Sker med 2m max metoden enligt reglemetet

Däck.

Vid tävling på barmark är endast klassade däck,så kallade "FIM" däck tillåtet.
Detta gäller SM, JSM, VRM och Ladies Cup.

Endast ett däck får användas /tävlingsdag samt att hjulbyte är förbjudet!

Transponder.
All tidtagning kommer att ske med transponder. Detta gäller även övriga klasser som tillåts deltaga vid SM deltävling.
Transpondern skall sitta påmonterad på motorcykeln vid besiktning.
Föraren ansvarar själv för att transpondern är laddad och funktionsduglig.
Kontroll av transponder kommer att ske vid besiktningen.


Utöver dessa gemensamma regler för Enduro SM gäller NT, SR Enduro 2011-2012 samt respektive tävlings TR. Där skillnader finns i detta tillägg och SR enduro ska dessa regler tillämpas.


Skriv ut