Startnummer efteranmälda Breddförare Östhammar.

Här är startnummer till efteranmälda Breddförare som ej finns med i startlistan:

Bredd 932 Torbjörn Grundin
Bredd 933 Per Swartz
Bredd 934 Samuel Zetterberg

Starttider på efteranmälda förare oavsett klass meddelas på anslag vid SEC bussen under fredagen.