Vi Stödjer Enduro SM 2022

Tråkig tendens på tävlingar.

Både i Uddevalla och framförallt i Östhammar pratades det mycket om att det genades på banan.
Det är en tråkig utveckling där vissa förare helt med avsikt rekar ett spår som vesäntligt förkortar körvägen och därigenom skaffar sig fördelar.
Sektionen ser allvarligt på detta och har kommit med ett förtydligande vad regelverket säger.
Tävlingsledare och Supervisors är även uppmärksammad och räkna med att det är stor risk för attt bestraffningar kommer ske om inte denna trend upphör.

Som samordnare har jag även gått ut till våra kommande arrangörer och bett dom nyttja duppelpilar(portar) i större omfattning samt helbanda partier där gening skulle kunna förekomma. Att helbanda hela proven som i VM är inget alternativ då det ställer orimliga krav på arrangören att ha tillräckligt med marchals ute för att knyta nedkörda band.
Jag hoppas att ni förare som känner med er att era spårval kanske ibland är lite väl kreativa tänker till och att vi i fortsättningen kör om det på den bana som arrangören tänkt.
Här finns Endurosektionens riktlinjer att läsa, Rekomenderar alla att läsa dom!!

Info Tävlande USM

Resultat