Vi Stödjer Enduro SM 2024

Regeländring

Efter däckprotesten i Uppsala har endurosektionen vid ett möte idag ändrat regel 3:2 samt 3:3:3 då den var otydligt skriven och möjlig att tolka på flera sätt.
Det omtalade däcket Michelin Hard uppfyller därmed ej kraven för att få användas på endurotävling i Sverige.
Läs hela beslutet här.https://www.svemo.se/nyheter/fortydligande-av-%c2%a73-2-%c2%a73-3-3-i-sr-enduro?fbclid=IwAR3vvaGGPQ1CwEV09Nk4Jmp5aV4Jk2YSD9vlK1USGhC4k7zkE7elPz_rpp4

Info Tävlande USM

Resultat