Startlista och annan information Falköping.

Nu finns startlista och PM1 att läsa för USM i Falköping.
Allt detta hittar du på den digitala anslagstavlan som kommer användas för all information under denna säsong. Inga papper kommer sättas upp på tävlingarna utan allt blir digitalt!!
Här kommer även Tidscheman, resultat, bestraffningar och annan information läggas in löpande under tävlingarna.
Så spara länken till den. Den finns även länkad i menyn.
Anslagstavlan hittar du här.


Skriv ut